KALENDER  2019 


         

v.13                  Ridgrupper Måndag-Torsdag o Lördag
                        Söndag 31/3 kl.14.30 "Hästens välmående" - Vi tempar,                         pulsar, lyssnar, lindar ben m.m.


v.14                 Ridgrupper Måndag-Torsdag o Lördag


v.15                
Ridgrupper Måndag-Torsdag o Lördag
                        Lördag 13/4 kl.13 o 14 Cavaletti o Hoppning
                        Söndag 14/4 kl.13 1,5 tim UTERITT

v.16               
Ridgrupper Måndag-Torsdag o Lördag

                       Söndag 21/4 kl.13 1,5 tim UTERITT


v.17               
Ridgrupper Måndag-Torsdag o Lördag
                       Måndag 22/4 kl.10 1tim UTERITT
                        Lördag 27/4 kl.13 o 14 Cavaletti o Hoppning


v18               
Ridgrupper Måndag-Torsdag o Lördag
                       Onsdag 1/5 kl.10 1 tim UTERITT


v.19                
Ridgrupper Måndag-Torsdag o Lördag
                        Lördag 11/5 kl.13 o 14 Cavaletti o Hoppning


v.20               
Ridgrupper Måndag-Torsdag o Lördag
                        Söndag 19/5 kl.13 1,5 tim UTERITT


v.21               
Ridgrupper Måndag-Torsdag o Lördag
                       Lördag 25/5 kl.13 o 14 Cavaletti o Hoppning


v.22               
Ridgrupper Måndag-Torsdag o Lördag
                       Torsdag 30/5 kl.10 1 tim UTERITT
                       Söndag 2/6 kl.13 1,5 tim UTERITT


v.23               
Ridgrupper Måndag-Torsdag o Lördag


v.24                Ridgrupper Måndag, Tisdag o Lördag


v.25                Ridgrupper Måndag, Tisdag o Lördag
                       v.25-32 Temakvällar Måndag, Tisdag o Torsdagskvällar


v.34                Höstterminen startar


v.43                Höstterminen avslutas