KALENDER  2020


v.32                  Måndag 3/8 kl.18 o 19 TEMA - Cavaletti
                        Tisdag 4/8 kl.18 o 19 TEMA - Samling, öppna o sluta

                        Torsdag 6/8 kl.18 o 19 TEMA - Western

                        Söndag 9/8 kl.10 1,5 tim UTERITT

v.33                 Måndag 10/8 kl.18 o 19 TEMA - Western, trailbana
                        Tisdag 11/8 kl.18 o 19 TEMA - Dressyrprogram
                        Torsdag 13/8 kl.18 o 19 TEMA - Liten bana


v.34                 Höstterminen startar
                        Ridgrupper Måndag - Torsdag o Lördagar

              
v.35                 Ridgrupper Måndag - Torsdag o Lördagar


 v.36                Ridgrupper Måndag - Torsdag o Lördagar
                        Lördag 5/9 el.6/9 GFF - Pay nd Ride


V.37                Ridgrupper Måndag - Torsdag o Lördagar
 

V.38                Ridgrupper Måndag - Torsdag o Lördagar

V.39                Ridgrupper Måndag - Torsdag o Lördagar

V.40                Ridgrupper Måndag - Torsdag o Lördagar


V.41                Ridgrupper Måndag - Torsdag o Lördagar

V.42                Ridgrupper Måndag - Torsdag o Lördagar


V.43                Ridgrupper Måndag - Torsdag o Lördagar

                        Höstterminen avslutar