FJORDHÄSTEN

för dej som vill ha en häst med de ursprungliga egenskaperna bevarade.

Ursprung
Rasen har sitt ursprung i västnorge , där den funnits redan före vikinga-
tiden. Man tror att ursprungshästarna i förhistorisk tid invandrade österifrån , vilket ju ter sig naturligt med tanke på det geografiska läget. Likheten med Przewalskihästen och Tarpanen är ju idag slående. Från dessa ursprungshästar kommer också FJORDHÄSTENS färg , den s.k. viltfärgen. Denna färg som kallas black finns i olika nyanser med mörkare rand i manen och svansen , samt ål längs ryggen och ofta mörka zebraränder på benen.
Genom den karga och krävande fjällterrängen har FJORDHÄSTEN fått en mycket stark konstitution , samt ett terrängsinne som är unikt. De forna sträva levnadsförhållandena har också utvecklat FJORDHÄSTENS övriga egenskaper genom att endast de starkaste individerna med störst självbeva-
relsedrift överlevde de stora påfrestningar de utsattes för. Charmen har den fått genom sina positiva egenskaper , tillsammans med den säregna stolta
knycken på nacken och de otroligt uttrycksfulla ögonen.

Avelsmål och användning
Avelsföreningen Svenska Fjordhästföreningen med sina 18 lokalföreningar har som mål att bevara FJORDHÄSTENS många goda egenskaper så att den kan användas inom sina traditionella områden i jord - och skogsbruk , samt även kunna tillfredsställa kraven på en allsidigt användbar familjehäst. Man vill att den dels ska vara en smidig körhäst för nytta och nöje , dels en tålig häst för ridning i terräng och anpassad tävlingsverksam-
het i hoppning och dressyr.

FJORDHÄSTEN är hästen man lever tillsammans med och utnyttjar dess stora användbarhet till en mängd aktiviteter där ofta hela familjen är engagerad.Det är den verkliga allroundhästen och med rätt avelsmaterial och rätt uppfostarn får du en osviklig kamrat som Du har glädje av under många , många år. Friska , pigga FJORDHÄSTAR över 20 år är ingen ovanlighet.
 

GOTLANDS FJORDHÄSTFÖRENING är enavels - och intresseförening för fjordhästar. Vi ordnar kurser och träffar av olika slag , för att få ut så mycket positivt som möjligt av våra fjordingar. T.ex. körning , plöjning , hubertusjakt , clinics , avelsträffar m.m. Kontakta oss gärna för mer information.
ordf. Christina Engman              tel. 0498-270300
vice ordf. Ola Hartman              tel. 0498-249317
kassör Sussie Enholm                 tel. 0498-249122
sekr. Märta Numelin                  tel. 073-6755437
 

Läs gärna mer om fjordhästen genom att gå in på Svenska Fjordhästföreningens hemsida  www.fjordhastforeningen.se